รายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อผู้ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่ชื่อนามสกุลที่อยู่เรื่องติดต่อหมายเหตุฯ
1
เวณิกา มิตรานันท์ รพ.บุรีรัมย์ ขอซื้อหนังสือการระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทรวงอก
2
ภูริชญา พรมชาติ รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ติดต่อขอเรียนวิชาเลือก (elective) 13-17 กุมภาพันธ์ 2566
3
ภูริชญา พรมชาติ รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ติดต่อขอเรียนวิชาเลือก (elective) 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 โทรติดต่อแล้วค่ะ
4
ธัญธิดา นภีรงค์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่ออีเลคทีฟค่ะ เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หก สนใจจะไปอีเลคทีฟภาควิชาวิสัญญีที่มชวันที่13-26/2/66 ค่ะ โทรติดต่อแล้วค่ะ
5
ณัฐนิชา พงศ์ธีรการ กรุงเทพมหานคร อยากรบกวนติดต่อคุณจินตนา อินตาคำค่ะ พอดีว่านามสกุลเดียวกับคนที่โกงเงินเราไป เลยอยากติดต่อเพื่อคุณจินตนารู้จักบุคคลนี้จะช่วยให้ข้อมูลกับเราและตำรวจได้ค่ะ
6
ศรัณยรัตน์ จันทร์เหลือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ติดต่อขอ elective ช่วงวันที่ 3-13 มกราคม 2566 ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรติดต่อแล้วค่ะ
7
ภีรดา อ๋องพู่ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ Intern2 ขอelective เพื่อจะเป็นแพทย์ประจำบ้านค่ะ ช่วง เดือน มค/2566 โทรติดต่อแล้วค่ะ
8
ภีรดา อ๋องพ แพทย์ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ขอelective โทรติดต่อแล้วค่ะ
9
ธนา อัศวฤกษ์วิสูตร รพ.รามาธิบดี ขอติดต่อelectiveนศพ.ปี5วันที่13-26/2/66 โทรติดต่อแล้วค่ะ
10
วิธวินท์ สุวัตถิกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นักศึกษาแพทย์ปี 5 ติดต่อขอ elective ช่วงวันที่ 9-22 มกราคม พ.ศ.2566 ครับ ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
11
อัสลาม บูดาเล็ง รพ บันนังสตา Elective ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
12
พรนภัส จองจิตพิศุทธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มศว ติดต่อขออนุญาตมา elective ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2566 ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านการเรียนวิสัญญีมาแล้วค่ะ) ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
13
คัทลียา สินเจริญ บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญ ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ติดต่อกลับทางเมล์แล้วค่ะ
14
น.พ. ณัฐวัฒน์ มณีเติม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Intern 3 ขอติตต่อ elective วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ครับ ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
15
พัทน์นลิน เพียรการ รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (elective) ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
16
ชานน วังประเสริฐกุล กำเเพงเพชร ติดต่อ elective เพื่อเป็นเเพทย์ประจำบ้าน ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
17
ดนุสรณ์ รัตนพล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Cancel ห้องผ่าตัด extra วันที่ 12 เมษายน 2565 ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
18
นรมน ลิ้มตระกูล Extern รพ.จุฬาลงกรณ์ ติดต่อเรียนวิชาเลือกวิชาวิสัญญีวิทยา 2 หน่วยกิต ช่วงวันที่ 14-25 ก.พ. 2565 ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
19
นางสาว ปัณฑารีย์ จิรังวรพจน์ Extern รพ. จุฬาลงกรณ์ ติดต่อเรื่องวิชาเลือก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 รบกวนสอบถามถามคณะอาจารย์ผู้พิจารณา ไม่จำเป็นต้องเข้า OR สามารถดูบานในสาขาอื่นๆได้ ขอขอบพระคุณค่ะ ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
20
ศาสตร์ศิลป์ สุทันกิตระ รพ.รามาธิบดี(แพทย์ประจำบ้าน) ติดต่อสอบถามเรื่องการElectiveของแพทย์ประจำบ้านครับ ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
21
บัณฑิตา ศิรพัฒน์พงค์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร Elective ที่ภาควิสัญญี (นศพ.ปี5) ติดต่อกลับทางเมล์แล้วคะ
www.000webhost.com

login ผู้ดูแลระบบ