คลินิคประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด(PAC)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร

"เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ"คลิกรูปเพื่อโหลดเอกสาร

"เอกสารการระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัด"คลิกรูปเพื่อโหลดเอกสาร
www.000webhost.com