คลินิคประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด(PAC)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Clinic PAC | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

ในเวลาราชการ 053-93-6129

 นอกเวลาราชการ  053-93-5528


1 / 3
Caption Text

www.000webhost.com