คลินิคประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด(PAC)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด Chiang Mai University Pre-anesthesia Assessment Clinic: CMUPAC ก่อนหน้านี้เรามีคลินิกเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
โดยให้ผู้ป่วยมาพบวิสัญญีแพทย์บริเวณหน้าห้องผ่าตัด ส่วนผู้ป่วยในจะมีแพทย์ไปตรวจประเมินที่หอผู้ป่วยในช่วงเย็นวันก่อนผ่าตัด ทำให้บางครั้งผู้ป่วยที่ควบคุมโรคประจำตัวได้ไม่ดี มีความจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรับยาหรือตรวจเพิ่มเติม ไม่สามารถเตรียมความพร้อมได้ทันกำหนดการผ่าตัด จนต้องงดหรือเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง ซึ่งก็มีผลกระทบในด้านอื่นเช่น การลางาน คิวผ่าตัดใหม่ หรือต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น CMUPAC เปิดทำการวันแรกวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เราเริ่มด้วยห้องตรวจ 1 ห้อง มีผู้ป่วยมารับบริการเดือนละ 65 75 และ 90 คน ตามลำดับ ให้บริการผู้ป่วยที่จะมารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคประจำตัวที่มีอาการรุนแรง โดยให้ผู้ป่วยมาพบวิสัญญีแพทย์ก่อนวันผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางให้เรียบร้อยก่อนวันผ่าตัด เราพบผู้ป่วยที่มีปัญหาและได้ประสานงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการผ่าตัด 3 ราย ช่วยลดอุบัติการงดการผ่าตัดลงได้ และยังมีการส่งตรวจเพิ่มเติม ให้คำแนะนำในการงดยาบางอย่างก่อนผ่าตัดอีกด้วยwww.000webhost.com